MOVIE

動画

総合政策学部の学びや学生の様子、
昔懐かしい動画を集めます。

学部紹介

関西学院大学総合政策学部 学科紹介セミナー 松村寛一郎准教授Part 1/3

学部紹介

関西学院大学総合政策学部学科紹介セミナー 松村寛一郎准教授Part 3/3

学部紹介

関西学院大学総合政策学部 学科紹介セミナー 松村寛一郎准教授Part 2/3

学部紹介

関西学院大学総合政策学部 学科紹介セミナー 鎌田康男教授 Part 3/3

学部紹介

関西学院大学総合政策学部 学科紹介セミナー 鎌田康男教授 Part 2/3

学部紹介

関西学院大学総合政策学部 学科紹介セミナー 鎌田康男教授 Part 1/3

学部紹介

関西学院大学総合政策学部 学科紹介セミナー 加藤晃規教授 Part 4/4

学部紹介

関西学院大学総合政策学部 学科紹介セミナー 加藤晃規教授 Part 3/4

学部紹介

関西学院大学総合政策学部 学科紹介セミナー 加藤晃規教授 Part 2/4

学部紹介

関西学院大学総合政策学部 学科紹介セミナー 加藤晃規教授 Part 1/4

学部紹介

関西学院大学総合政策学部 学科紹介セミナー 福田豊生教授 Part 3/3

学部紹介

関西学院大学総合政策学部 学科紹介セミナー 福田豊生教授 Part 2/3