MOVIE

動画

総合政策学部の学びや学生の様子、昔懐かしい動画を集めます。

学部紹介

総合政策学部/大村華子教授「#選挙」~世論調査の視点~

学部紹介

総合政策学部について/関西学院大学

学部紹介

【総合政策学部】オンライン海外インターンシップ参加者のインタビュー

学部紹介

【総合政策学部】オンライン海外フィールドワーク参加者のインタビュー

学部紹介

【KSC学生インタビュー】総合政策学部3年生 初心者からプログラミングでデータ分析などに挑戦

学部紹介

総合政策学部 外国語の勉強はどんな感じ?/関西学院大学

学部紹介

総合政策学部 都市政策学科について/関西学院大学

学部紹介

総合政策学部 国際政策学科について/関西学院大学

学部紹介

総合政策学部 国際政策学科について/関西学院大学

学部紹介

総合政策学部 データサイエンスってなに?/関西学院大学

学部紹介

総合政策学部 総合政策学科について/関西学院大学

学部紹介

総合政策学部 キリスト教学ってなに?/関西学院大学

学部紹介

総合政策学部 ボランティア活動が盛んってどういうこと?/関西学院大学

学部紹介

総合政策学部/宗前清貞准教授 「#withコロナ」~医療制度の視点~

学部紹介

関西学院大学総合政策学部 都市政策シアター(2011.12.7)

学部紹介

関西学院大学総合政策学部 都市政策シアター(2011.11.30)

学部紹介

関西学院大学総合政策学部 都市政策シアター(2011.11.16)

学部紹介

赤松良子氏 講演会